Zameranie nášho klubu

Dovoľujeme si Vás privítat na našich internetových stránkach, ktorých cieľom je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti karate klubu TORADE Liptovský Mikuláš.

Karate je staré bojové umenie Dalekého východu, ktoré je súčastou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ludského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií, ktoré prináša život, zdrojom úcty a vytvárania zodpovedného vztahu k sebe a ostatným. Je bojovým umením, ktoré nepoužíva zbrane. Karate je určené na celý život a aj preto ho cvičia státisíce ludí na celom svete.

Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš poskytuje športové vyžitie pre všetky vekové skupiny. Najpočetnejšou skupinou sú deti od 5 do 15 rokov, ktorí postupne a hlavne hravou formou vnikajú do tajov karate. Hlavným cielom je naučit sa základné údery, bloky a kopy na mieste, v pohybe a v cvičení s partnerom, pri rešpektovaní etiky karate, t.j. disciplíny a vzájomnej úcty. Tréningy sú doplnené o základné gymnastické cviky, reflexné a kondičné hry. Okrem zretelného rozvoja kondičných schopností hlavne sily, vytrvalosti a ohybnosti, si deti osvojujú dalšie náročnejšie kombinácie techník, ktoré majú možnost predviest na regionálnych ale taktiež celoslovenských sútažiach.

Oddiel poskytuje priestor aj pre dospelých či už bývalých karatistov, ktorí opät pocítili túžbu obliect sa do kimona, alebo ktorí si chcú zlepšit svoje kondičné schopnosti a naučit sa základy karate.

Tréningy sú vedené kvalifikovanými trénermi. Aby bol zabezpečený kvalitný prístup ku všetkým cvičencom, je maximálny počet v skupine obmedzený na 20.

Karate Klub TORADE
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 904 998 968
E-m@il: t.michal@pobox.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie | © 2014 - 2024 Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš. Všetky práva vyhradené. |